Beranda

Sabtu, 15 Desember 2012

pagi dan petang ku

"(Allahumma innii as-alukal 'afwa wal'aafiata fid dun-yaa wal aakhirah, Allahumma innii as-alukal 'afwa wal'aafiata fii diinii wa dun-yaaya wa ahlii wa maalii, Allahummastur'auraatii wa aamin rau'aatii, Allahummahfazhnii min baini yadayya wa min khalfii wa'an yamiinii wa'an syimaalii, wa min fauqii wa a-'uudzu bi'azhamatika an ughtaala min tahtii)."
"Ya Allah aku mohon pada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah tutupilah aibku dan hilangkanlah rasa takutku. Ya Allah jagalah aku dari depan dan dari belakangku, dari sebelah kanan dan kiriku, serta dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari apa-apa yang memperdayakanku dari bawahku." (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah, dan di hasankan oleh Ibnu Hajar)
(dari DOA WIRID pagi dan petang) :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar